Handledning

För dig som använder dig själv som verktyg i ditt arbete kan handledning vara ett forum där du har möjlighet att reflektera över dig själv i relation till ditt arbete och utvecklas både professionellt och personligt. Mina handledningsgrupper erbjuds strukturerad process- och metodhandledning där såväl gruppens som den enskildes behov, ambitioner, resurser, värderingar och val står i fokus.

Min ambition som handledare är

Att handledningen ska bidra till att alla deltagare får lust och energi att pröva göra något annorlunda i sitt arbete. Bli mer klara över de val man gör, känna sig säkrare i sitt arbete, bli mer nyfiken på människor man möter eller inta ett perspektiv som underlättar för samarbete.
Som handledare jobbar jag aktivt med struktur och delaktighet.
Min utgångspunkt är salutogen och att vi med avstamp i utmaningar och problem ska utforska möjligheter tillsammans. Beroende på vad som är meningsfullt, begripligt och hanterbart för deltagarna kan vi använda oss av olika vägar för att utforska detta.

Handledning, psykoterapi & utbildning i Lund
Handledning, psykoterapi & utbildning i Lund

Jag erbjuder

Handledning med systemisk inriktning för kliniskt verksamma behandlare samt utbildningshandledning för behandlare under utbildning. Vi träffas på min mottagning, din arbetsplats eller online. Jag har formell handledar- och lärarutbildning med erfarenhet från utbildningshandledning vilket ger en specifik pedagogisk kompetens. Att du får handledning med en handledare med formell handledarkompetens enligt UHÄ, är också av avgörande betydelse om du önskar söka vidare till psykoterapeututbildning.

Aktuella och tidigare handledningsuppdrag

  • Socialtjänsten, utredare och öppenvårdsinsatser
  • Familjecentraler
  • Familjebehandlare inom privat öppenvård
  • Kriscentrum
  • Familjehemsvård
  • Familjerådgivning
  • Studenthälsa
  • Skola/ förskola
  • mf.l.


Utbildningshandledare GPU inriktning Familjeterapi, Lunds universitet Jag är med i Skånes kommuners upphandling

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå