Psykoterapi

Ibland kan man behöva prata med någon utomstående. Till mig är du välkommen själv, tillsammans med någon i familjen, hela din familj, eller någon annan som är viktig för dig.

Individuell terapi

Att gå i samtalsterapi innebär att man genom samtal får stöd och hjälp med ett problem man har eller någon man lider av. Man kan även gå i samtalsterapi för att få hjälp att förstå sig själv, för att få stöd i sin personliga utveckling, för att komma till rätta med en svår livssituation eller för att få hjälp med att hantera psykisk ohälsa.
Oavsett vilken anledning som man söker sig till samtalsterapi går det generellt att säga att målet med terapin är att du som individ ska få en större förståelse för din livssituation och ges verktyg för ett bättre mående.

Handledning, psykoterapi & utbildning i Lund
Handledning, psykoterapi & utbildning i Lund

Parterapi

Terapi som fokuserar på att minska konflikter och kommunikationssvårigheter inom ett förhållande. Ibland kan parterapi också ge insikt i huruvida relationen bör fortsätta eller inte. Tillsammans med sin partner träffar ni en terapeut för samtal. Terapeuten hjälper paret att kommunicera sina svårigheter tydligare och öka förståelsen mellan båda parterna.
Parterapi kan även vara hälsosamt för par utan större konflikter, eftersom det främjar kommunikationen och kan stärka kärleken och förståelse för varandra ytterligare.

Familjeterapi

Är en behandlingsform där man arbetar med hela familjer, olika generationer inom familjen eller delar av familjen. Vi arbetar med att hantera kriser, lösa olika relationella typer av problem och svåra livssituationer. Det finns flera olika teorier inom familjeterapin, och formen kan bero på familjeproblematik, vi skräddarsyr terapin utifrån det ni söker för.

En familj kan ha flera olika konstellationer på många olika sätt men oavsett hur familjen ser ut kan vägledning och stöttning vara lösningen till en hälsosam relation till varandra. Familjeterapi kan även hjälpa de grupper som lever tätt intill varandra eller arbetar ihop.

Handledning, psykoterapi & utbildning i Lund

Varför systemisk terapi

En utgångspunkt i familjeterapin är att problematik och svårigheter hos individen inte kan ses avskilt från dess relationella kontext (ex.familjen). Denna uppfattning motiverar en behandlingsform där individen och dess svårigheter ses i relation till dess omvärld, inte avskilt från den.

Familjerekonstruktion

Jag erbjuder blivande familjeterapeuter och andra som vill bearbeta och förstå mer om sig själva och sin familjehistoria, terapimetoden Familjerekonstruktion.

Familjerekonstruktion är en metod inom Familjeterapin som har till syfte att utforska och fördjupa förståelsen kring ens familjebakgrund, sina familjerelationer och familjehistoria i tre generationer. I Familjerekonstruktionen får varje deltagare möjlighet att tillsammans med handledaren processa och utforska strukturer i familjesystemet och dess historia. Ofta kan familjemönster föras vidare i generationer och ett syfte är att synliggöra dess mönster och bryta dem genom att deltagaren ges möjlighet att omformulera både sin historia och sin framtid.
– Deltagaren får kan man säga, rekonstruera betydelserna av tidigare upplevelser och ges möjlighet att, genom denna process, lämna gamla idéer och roller som inte längre fyller en funktion och bli medveten om vilka budskap som skickats vidare i generationer.

– Familjerekonstruktionen ger nya perspektiv på en själv, ens familjehistoria, och framtiden. Familjerekonstruktionen mynnar ut i en större frihet att själv forma sitt liv.

– Familjerekonstruktionen bedrivs alltid av legitimerade psykoterapeuter i familjeterapi. Metoden bygger på systemteori, kommunikationsteori och rollteori.

Under ett två-tre dagar tillsammans på Relationsforums mottagning i Lund, får var och en av deltagarna i gruppen göra sin familjerekonstruktion under ledning av
Anna Lena Werner, som är godkänd enligt UHÄ (Universitet- och Högskoleämbetet) som familjerekonstruktör.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå